Informacje prawne

Prawa autorskie

Wszelkie fotografie, grafiki i inne materiały zamieszone w niniejszym serwisie objęte są majątkowymi prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Nie jest, w związku z powyższym, dozwolone kopiowanie i publikowanie tych materiałów na innych stronach internetowych, bez uprzedniej zgody właściciela serwisu www.lamsan.pl.

Informujemy, iż mając na uwadze przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631), naruszenie autorskich praw majątkowych właściciela serwisu www.lamsan.pl grozi pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej.

Oznaczenia firmy oraz produktów

Informujemy, iż zabronione jest stosowanie przez inne osoby bądź podmioty oznaczeń przedsiębiorstwa Lamsan, w tym w szczególności: nazwa firmy, logo marki Lamsan, lub innych charakterystycznych oznaczeń używanych do wskazania firmy, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w Ustawie o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1503).

Zabronione jest również znakowanie jakiegokolwiek towaru markami firmy Lamsan, w szczególności w taki sposób, który wprowadza Klientów w błąd, co do jego pochodzenia. Niezastosowanie się do powyższego grozi odpowiedzialnością karną.

Nota prawna

Umieszczone na stronie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktów (głównie kolorystyka) może się różnić od produktów prezentowanych na zdjęciach. Prezentowane na stronie ceny produktów są cenami katalogowymi netto i mogą różnić się od cen tych samych produktów stosowanych w punktach sprzedaży hurtowej lub detalicznej.

Wszelkie informacje na stronie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w oferowanym asortymencie.